Ngồi ngắm mãi mà vẫn chưa hình dung ra là hình gì nưa :3