Nhận thấy chưa có bộ ảnh cho em ngựa xoắn này, apham tạo 1 topic để lưu lại bộ ảnh về chiếc xe đạp xườn xoắn độc đáo mà ở Việt Nam chắc chỉ có mỗi 1 cái. Tên gốc của nó là Lynskey, về Việt Nam đổi họ...