[QUOTE=lexus2012;2786557]"Thời gian lặng lẽ đi qua, in sâu trên trán bao nhiêu vết hằn"

Xin mọi người cho ý kiến nhé! Tks all

Nguyện cầu...