góp ý chút (chủ quan thôi): ko có hình thực khó mua & topic kém hấp dẫn ! :)