Món này
Nikon 105 2.8D fullbox như mới 6tr
còn không shop ơi?