Anh tohoang, em hỏi không phải để em mua hàng vì em có thể mua trực tiếp nếu em muốn. Em chỉ hỏi để em giới thiệu anh với các bạn cần, anh có nhận đặt hàng mua từ Nhật mang về Saigon không anh?