Sắp hết thời gian đấu giá, mời các bạn tiếp tục tham gia để gây quỹ ủng hộ chương trình thiện nguyện Help-Portrait.