Và những ai dũng cảm đi khác cái lối mòn đó lại thường bị ném đá hơn là hoan nghênh.

Rất cảm ơn bài viết của tác giả.