Em không có nhiều, có 01 đứa con gái làm vốn, góp lên cho vui với Bác nhé
http://farm7.staticflickr.com/6154/6249562764_f571c068cd_b.jpg