Rất cám ơn Vĩnh Hùng vì cái pentax 17-70
Góp ý với bác chủ là bác nên sắp xếp lại những LTIS hàng bác có để nhìn cho nó dễ và rõ. Bác nên để hàng mới ở trên và hàng cũ ở dưới. Hãng nào ra hãng đấy...