hớ hớ, nhờ có em mà tỷ lệ sony/pentax là 1:1, phải dụ thêm thằng bạn vào hội ppen để ưuơn lên đứng thứ 3 mới đuợc