Chúc mừng anh có thêm nhiều khách hàng từ VNPHOTO.

Trước giờ tưởng VH đắt hàng quá nên không cần mảng tiếp thị nữa chứ.