[QUOTE=lehobac;3206283]Góp 1 tấm, con Bọ 3 sừng đang lột da
Tên khoa học: Horned Treehopper - Centrotus ( Bọ cánh 3 sừng )
bạn chụp bằng máy ảnh hiệu nào thế , nhìn đẹp ghê