Hĩ, nếu đọc đc bài này sớm thì hay wa' , thanks chủ topic nhiu nhé.