Năm 1975, trong phòng thí nghiệm của hãng Kodak, chiếc máy ảnh đầu tiên hoạt động với bộ cảm biến CCD (Charge Coupled Device) đã được thử nghiệm thành công. Đây là một cuộc cách mạng lớn, làm xoay...