Cần bán box SSD NVME Thunderbolt 3 hãng Wavlink
Bạn nào đang dùng MacBook có cổng thunderbolt 3 mà thiếu dung lượng SSD thì đây là thứ bạn cần.
- Box mới 99% (1% là mình mở ra kiểm tra)
- Đầy đủ...