Tôi rất đồng tình với ý kiến bác TheAmateur anh em chúng ta không thể im nặng mãi nữa cần phải lên tiếng bảo vệ quyền của chúng ta. Họ đạo ảnh của anh em không những vi phạm luật mà còn xem thường,...