em cũng xin góp vui
Nex 5N lens kit

https://farm4.staticflickr.com/3955/15502725185_85d85a1948_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3955/15316128547_ffbbac1f7c_c.jpg