Của em cũng là Sony, cho em theo với mấy bác.

https://c1.staticflickr.com/8/7415/27244940712_f9baacea04_c.jpg