Cài thời 2014 mới 6n mà style thay đổi nhiều quá, lúc này còn khá yên bình