Góm vui với các bác ạ.
A65 + 16-50F2.8

#62
https://farm4.staticflickr.com/3918/14936369665_90cc96a787_c.jpg1 by devilmaycry_hotsuma, on Flickr

#63...