Mình thích tấm hình này, rất đẹp, nụ cười người việt.