Cho mình hỏi bạn để khẩu mấy ạ ...
Bạn đánh giá lens này thế nào :)