Bác Zorro có mẫu tuyệt vời, vợ vừa xinh mà vừa chịu cho chụp hình. Vợ mình thì không xấu mà lại không thích chụp hình :(