Mình cũng đang chơi sony a 6000, len 35 f1.8 chụp chân dung cũng ổn, tuy nhiên phong cảnh góc hơi hẹp, định post mấy ảnh lên nhưng new member nên chưa post được