Nobi01
A9+ 85 1.8. Ảnh thể thao chụp trong nhà:

https://farm1.staticflickr.com/828/27815518358_14b59f6f40_z.jpg