Ké với bác - Sony a77ii

https://c1.staticflickr.com/1/434/31720426643_95f089f433_k.jpg

https://c1.staticflickr.com/1/622/31688727274_088289f3db_k.jpg