bức #1 hình bố cục lỗi thì phải cụ ạ, cây mọc trên đầu chủ thế :)