hic, em mới vừa bán con a7, ko còn hình để post mất rồi