http://i699.photobucket.com/albums/vv352/duong_xua01/Sony%20Nex%20F3/2015.09.12-TAO%20DAN_M01.jpg
Xin góp vui 1 tấm với Nex F3