đẹp quá bác ạ... Em cảm thấy thích. Nếu da mẫu trắng tí sẽ hay hơn... Chúc bác vui...