Tìm kiếm:

Type: Posts; User: danny_ocean

Trang 1 / 2 1 2

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.02 giây.

 1. Trả lời
  457
  Lần xem
  117,262

  Vâng, mời bác qua group Canon chơi hihi A7ii...

  Vâng, mời bác qua group Canon chơi hihi


  A7ii l Summilux-R 50mm
  https://c1.staticflickr.com/1/865/27203994138_2deab2b4d2_c.jpg
 2. Trả lời
  457
  Lần xem
  117,262

  A7ii l APO-Summicron-M 90/2.0...

  A7ii l APO-Summicron-M 90/2.0
  https://c1.staticflickr.com/3/2914/33824303401_451ce5cb0d_c.jpg
 3. Trả lời
  457
  Lần xem
  117,262

  A7 ii l Summilux-R 50mm...

  A7 ii l Summilux-R 50mm
  https://c2.staticflickr.com/4/3956/33593639691_5e0252c19e_c.jpg
 4. Trả lời
  457
  Lần xem
  117,262

  A7ii l Summilux-R 50mm...

  A7ii l Summilux-R 50mm
  https://c1.staticflickr.com/3/2937/33426318342_6fea954353_c.jpg
 5. Trả lời
  457
  Lần xem
  117,262

  A7ii l APO-Summicron-M 90/2.0 ASPH...

  A7ii l APO-Summicron-M 90/2.0 ASPH
  https://c2.staticflickr.com/8/7006/27052933580_85c72c5833_c.jpg
 6. Trả lời
  457
  Lần xem
  117,262

  A7ii l FE 70-200/4.0...

  A7ii l FE 70-200/4.0
  https://c2.staticflickr.com/8/7059/27836753011_f087b3d829_c.jpg
 7. Trả lời
  457
  Lần xem
  117,262

  A7ii l APO-Summicron-M 90/2.0 ASPH...

  A7ii l APO-Summicron-M 90/2.0 ASPH
  https://c2.staticflickr.com/8/7324/27198468341_07dec4ded0_c.jpg
 8. Trả lời
  457
  Lần xem
  117,262

  A7ii l FE T* 55/1.8...

  A7ii l FE T* 55/1.8
  https://c2.staticflickr.com/8/7234/27433211186_56ddbcd050_c.jpg
 9. Trả lời
  457
  Lần xem
  117,262

  A7ii l APO-Summicron-M 90/2.0 ASPH...

  A7ii l APO-Summicron-M 90/2.0 ASPH
  https://c2.staticflickr.com/8/7361/26843433162_63b3c7fee7_c.jpg
 10. Trả lời
  457
  Lần xem
  117,262

  A7R l Summicron-M 90/2.0 pre APO...

  A7R l Summicron-M 90/2.0 pre APO
  https://c2.staticflickr.com/2/1495/26272496702_2427c485c4_c.jpg
 11. Trả lời
  457
  Lần xem
  117,262

  A7ii l Zeiss Milvus 50/1.4 ZE...

  A7ii l Zeiss Milvus 50/1.4 ZE
  https://c2.staticflickr.com/2/1502/26696157071_093e6cfb39_c.jpg
 12. Trả lời
  457
  Lần xem
  117,262

  Lần sau a vào SG nhất định sắp xếp 1 buổi nhé :)...

  Lần sau a vào SG nhất định sắp xếp 1 buổi nhé :)  Sắp đủ post rồi đó bạn :)


  A7ii l Zeiss 135/1.8 ZA
  https://c2.staticflickr.com/2/1589/26594258761_c3d786c884_c.jpg
 13. Trả lời
  457
  Lần xem
  117,262

  A7ii l Zeiss 135/1.8 ZA...

  A7ii l Zeiss 135/1.8 ZA
  https://c2.staticflickr.com/2/1455/26614786186_a8b847454a_c.jpg
 14. Trả lời
  457
  Lần xem
  117,262

  A7ii l Zeiss Milvus 50/1.4...

  A7ii l Zeiss Milvus 50/1.4
  https://c2.staticflickr.com/2/1700/26370641421_636ebf32ec_c.jpg
 15. Trả lời
  457
  Lần xem
  117,262

  A7R l Summilux-R 80/1.4...

  A7R l Summilux-R 80/1.4
  https://c2.staticflickr.com/2/1513/23524319583_90174c203c_c.jpg
 16. Trả lời
  457
  Lần xem
  117,262

  A7R l Summilux-R 80/1.4...

  A7R l Summilux-R 80/1.4
  https://c2.staticflickr.com/6/5669/23487401515_eac1ca5645_c.jpg
 17. Trả lời
  457
  Lần xem
  117,262

  A7 l Summilux-R 80/1.4...

  A7 l Summilux-R 80/1.4
  https://c1.staticflickr.com/1/695/22747890533_13fe4d9176_c.jpg
 18. Trả lời
  457
  Lần xem
  117,262

  A7R l Summilux-M 50/1.4 ASPH...

  A7R l Summilux-M 50/1.4 ASPH
  https://c2.staticflickr.com/6/5651/23009018950_d25591c2af_c.jpg
 19. Trả lời
  457
  Lần xem
  117,262

  A7R l Summilux-M 50/1.4 ASPH...

  A7R l Summilux-M 50/1.4 ASPH
  https://c1.staticflickr.com/1/626/23230113875_2ee101e2ea_c.jpg
 20. Trả lời
  457
  Lần xem
  117,262

  https://c2.staticflickr.com/6/5762/22994661171_187...

  https://c2.staticflickr.com/6/5762/22994661171_1878a47833_c.jpg
 21. Trả lời
  457
  Lần xem
  117,262

  A7R l Summilux-R 80...

  A7R l Summilux-R 80
  https://c1.staticflickr.com/1/720/22737986912_f398bba028_c.jpg
 22. Trả lời
  457
  Lần xem
  117,262

  A7R l Summilux-R 80/1.4...

  A7R l Summilux-R 80/1.4
  https://c2.staticflickr.com/6/5712/22520789772_1d08d7db6e_c.jpg
 23. Trả lời
  457
  Lần xem
  117,262

  A7R l Summilux-R 80/1.4...

  A7R l Summilux-R 80/1.4
  https://c2.staticflickr.com/6/5731/22484854675_536c7ce242_c.jpg
 24. Trả lời
  457
  Lần xem
  117,262

  A7R l Summilux-R 80/1.4...

  A7R l Summilux-R 80/1.4
  https://c1.staticflickr.com/1/613/22663403115_c5f7348174_c.jpg
 25. Trả lời
  457
  Lần xem
  117,262

  https://c2.staticflickr.com/6/5780/22522595146_6bf...

  https://c2.staticflickr.com/6/5780/22522595146_6bffefeba6_c.jpg
Hiển thị kết quả từ 1 đến 25 / 28
Trang 1 / 2 1 2