Xin bạn chỉ dùm cách chỉnh panel hai bên nhỏ như hình kèm theo. Cách chỉnh bình thường không thể nhỏ nhiều như vậy.
Xin cám ơn.
http://www.vnphoto.net/cache/600x375-10279_lr6524jpg.jpg