Bài này khá lâu dồi. Chắc bác thành pro luôn rồi. 😂😂😂