Vespa bao đời nay vẫn vậy, hơn cả một chiếc xe, nó là một nguồn cảm hứng!
Chúc các bạn trọn vẹn với chiếc xe, khoảnh khắc và con đường!