Nhằm mục đích đem lại cho anh em cần một màn hình màu sắc trung thực nên mình mới mở dịch vụ này.

những ai cần màn hình màu sắc trung thực:
những anh em làm ảnh, thiết kế hay in ấn, làm phim,...