Admin ơi cho tôi hỏi
sáng nay 12/6/2013 tôi có dăng bán với tiêu đề:
HCM bán B+W 77mm XS Pro Kaesemann MRC Circular-Polarizer (CPL) Nano
tại sub: phụ kiện máy ảnh.

2h sau vô lại thấy topic bị...