Những khoảng khắc đời thường chân thực mà giản dị, nhìn vào như thấy những điều diễn ra ngay cạnh mình, ngay lúc này vậy.