#58 - Chùa Vĩnh Nghiêm
https://farm6.staticflickr.com/5645/20613085779_334c1dcccc.jpg