Minolta Alpha 7D (Dynax 7D hay Maxxum 7D) được giới thiệu tháng 2/ 2004 thuộc dòng advenced. Minolta 5D ra sau đó khoảng hơn 1 năm (Giữa năm 2005) nhưng chỉ thuộc dòng trung, kém hơn 7D nhiều. Tới...