Lens sigma dòng art bây giờ thiết kế nhìn bóng mượt quá, hình ảnh thì em thấy khá tốt có lẽ do em không yêu cầu chất lượng hình khắc khe lắm