Tìm kiếm:

Type: Posts; User: hiendiep

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.03 giây.

 1. Nikon D200 và 55-200 VR mở hết khẩu @200F5.6 ...

  Nikon D200 và 55-200 VR mở hết khẩu @200F5.6

  https://farm2.staticflickr.com/1507/25619123184_3da275d628_b.jpg
 2. Nikon D200 và AI 28F2 mở F2 ...

  Nikon D200 và AI 28F2 mở F2


  https://farm2.staticflickr.com/1679/25672872270_05152ae0d6_c.jpg
 3. 24-70 VR đây , max tiêu cự và max khẩu, gắn trên...

  24-70 VR đây , max tiêu cự và max khẩu, gắn trên body D200

  https://farm2.staticflickr.com/1669/25419872680_0a5892ba81_b.jpg
 4. Thử máy mới sửa ( thay Low-Pass Filter ) với len...

  Thử máy mới sửa ( thay Low-Pass Filter ) với len 50F1.8 D mở hết khẩu , ai cũng chê len D bị Soft tại F1.8 , tôi thấy đâu đến nỗi nào :23: , chụp thử tĩnh vật .
  ...
 5. 300F4.5 AI @F4.5 hơi ngược sáng ...

  300F4.5 AI @F4.5 hơi ngược sáng

  https://farm2.staticflickr.com/1522/25488092695_a88267a8a2_b.jpg
 6. 80-200 chụp F2.8 - cầm tay :23: ...

  80-200 chụp F2.8 - cầm tay :23:

  https://farm2.staticflickr.com/1645/24902658089_8aaf8dcdca_b.jpg
 7. Hoa giả :23: , sao không giới thiệu máy gì và...

  Hoa giả :23: , sao không giới thiệu máy gì và len gì ???
 8. Nikon D200 và Micro 55F2.8 AIs ...

  Nikon D200 và Micro 55F2.8 AIs

  https://farm2.staticflickr.com/1627/25130532281_42f2248a79_b.jpg
 9. Nikon D200 và AI 28F2 chụp @F2 luôn ...

  Nikon D200 và AI 28F2 chụp @F2 luôn

  https://farm2.staticflickr.com/1505/25040109222_a5618d949b_b.jpg
 10. Len AI 300F4.5 mở hết khẩu luôn ...

  Len AI 300F4.5 mở hết khẩu luôn

  https://farm2.staticflickr.com/1615/24650213172_c0a62fda71_b.jpg

  Ảnh này thì 55-200 VR chụp 180F5.6
  ...
 11. Chụp với len bèo 55-200 VR , cũng mở hết khẩu...

  Chụp với len bèo 55-200 VR , cũng mở hết khẩu luôn @200F5.6 , cũng xóa phông mờ mịt :23:

  https://farm2.staticflickr.com/1543/24090888534_e5b7c6796c_b.jpg
 12. AI 300F4.5 mở hết khẩu chỉ tới F4.5 thôi ...

  AI 300F4.5 mở hết khẩu chỉ tới F4.5 thôi

  https://farm2.staticflickr.com/1553/23760416823_9a01c011b1_b.jpg
 13. D200 với AI 28F2 chụp F2 luôn :23: ...

  D200 với AI 28F2 chụp F2 luôn :23:

  https://farm2.staticflickr.com/1646/24216246456_5a0a1c7b92_b.jpg
Hiển thị kết quả từ 1 đến 13 / 13