Một con phố vắng, 1 căn nhà thông thống chắc ngụ ý là thế giới chỉ tồn tại có 1 tình yêu và 2 người đó còn mọi thứ là hư vô hết cụ à :)