"hienNX" .... vậy là Hiến có 1 cái nick giống Sơn rồi... sonNX... hehe, chào bạn