Gửi BQT,

Mong được BQT xét đổi nick NghiNTT thành "Nghi Nguyen", lý do: dễ đọc và cũng sát với tên gọi em vẫn dùng ở công ty.

Cám ơn BQT.