mình sài 60d 24 - 105 liệu có ổn không bác ? 85 - 1.8 hay body 5d cai nào cần hơn nhỉ