Kính gởi BQT diễn đàn
Em xin thay đổi nick Huy Hung thành HuyHung
thành thật cảm ơn!