phải chi em biết bác sớm hơn ..mà bác chụp ở đâu vậy? bác có nhận chỉnh photoshop v design album hok?