JA chụp càng ngày càng đẹp :) , lâu lâu không vào topic này, hôm nay ngồi view lại 1 lượt , học hỏi được rất nhiều điều từ JA ;)
T4S !