Thân gửi các anh Apham và Xichlo, Hưởng ứng lời kêu gọi của BQT về việc nên sử dụng tên thật, và nick của em đọc thì hơi dài , nay em xin BQT đổi nick em thành:
- Nick đang dùng : HaPhucghosthand
-...